Lidmaatschap

De verschillende vormen van lidmaatschap

  • Schrijftolk: alle werkzame schrijftolken kunnen schrijftolklid worden. Deze leden hebben dubbel stemrecht op de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Als schrijftolklid heb je bovendien direct toegang tot alle documenten voor leden.
  • Studentschrijftolk: als studentschrijftolk kun je ook lid worden, je bent dan een studentschrijftolklid. Studentschrijftolkleden hebben dezelfde rechten als schrijftolkleden, op één uitzondering na: op halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering hebben ze stemrecht met één stem. Ook als studentschrijftolklid heb je direct toegang tot alle documenten voor leden.
  • Donateur: voor eenieder die geen (student)schrijftolk is, maar zich wel verbonden voelt met onze vereniging, is er de mogelijkheid om donateur te worden. Donateurs hebben geen stemrecht op de halfjaarlijkse Algemene Ledenergadering, maar zijn daar wel van harte welkom. Als donateur heb je na inloggen direct toegang tot de documenten voor donateurs. Hiermee blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen in het werkveld van de schrijftolken.

De kosten van het lidmaatschap

  • Schrijftolkleden betalen €130,- per jaar voor hun lidmaatschap.
  • Studentschrijftolkleden betalen €40,- per jaar.
  • Donateurs betalen €50,- per jaar, meer is uiteraard altijd toegestaan!

Inschrijven bij de NSV
Jezelf als (student)schrijftolklid aanmelden, kan via dit inschrijfformulier voor (student)schrijftolken
.
Jezelf aanmelden als donateur van de NSV, kan via dit inschrijfformulier voor donateurs.

Vul het formulier helemaal in en laat daarmee zien dat ook jij het belangrijk vindt om bij de Nederlandse Schrijftolken Vereniging te horen.

Opzeggen van het lidmaatschap
Volgens het verenigingsrecht loopt het lidmaatschap een heel kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Als je wil opzeggen moet je dat vóór 1 december van het lopende jaar doen. Als je in de loop van het jaar opzegt dan blijf je verplicht om de contributie van dat jaar te betalen (het wordt anders voor onze vereniging onmogelijk om een goede begroting te maken). Wij van onze kant blijven je dan de BestuursNieuws sturen en je behoudt in het restant van het lopende jaar ook nog alle andere voordelen die aan het lidmaatschap verbonden zijn.

Je kunt opzeggen door middel van een e-mailtje aan ledenadministratie@schrijftolk.org, je krijgt van ons altijd een bevestiging. Wil je, als je opzegt, je naam en postcode vermelden en ook de reden waarom je opzegt?