UWV-beleid gewijzigd: teamtolken krijgen nu 100% vergoeding

Het onophoudelijke aandringen van Dovenschap (namens alle belangenorganisaties van tolkgebruikers), de NBTG en de NSV bij het UWV op een rechtvaardige vergoeding van 100% in plaats van 75% voor tolken die in teamverband werken heeft nu eindelijk tot een positief resultaat geleid: de regels worden versoepeld. Per 1 november treedt de volgende afspraak in werking:

  • Teamtolken krijgen per 1 november 2016 ieder 100% van de uurvergoeding vergoed. Dit was tot 1 november 2016 75% per tolk.
  • Een tolk kan per 1 november 2016 ook de getolkte werkzaamheden tijdens programmapauzes – zoals netwerkpauzes tijdens een congres of een vergadering – declareren.   

Dovenschap, de NBTG en de NSV zijn erg blij dat wij jullie dit goede nieuws kunnen brengen! Wij werken samen verder om meer positieve ontwikkelingen in de tolkvoorziening te realiseren. 

Logo Dovenschap  Logo NBTG   Logo NSV